Recht op correctie

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Tot slot heeft u het recht ‘vergeten te worden’. Dit houdt in dat wij al uw gegevens moeten verwijderen, mits dat niet strijdig is met de wettelijke verplichtingen van de Grytmanshoeve.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@grytmanshoeve.nl. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw verzoek.